top of page
WhatsApp Image 2021-02-03 at 21.51.17 (5
WhatsApp Image 2021-02-05 at 16.34.43.jp

Taxa

Inden for jobområdet beskæftiges chauffører, selvstændige vognmænd, administrative medarbejdere og mellemledere, der f.eks. varetager opgaver som drifts- og kørselsledere.

WhatsApp Image 2021-02-05 at 16.35.44.jp

Handicapskørsel

Handicapkørsel er et supplement til den kollektive trafik for borgere i Region Midtjylland, der er svært bevægelseshæmmede og blinde/svagtseende. 

Handicapkørsel omfatter kørsel til alle formål. Fx besøg hos familie, indkøb og kulturelle aktiviteter.

WhatsApp Image 2021-02-05 at 16.43.16.jp

Førstehjælp

I Danmark er det et lovkrav at gennemgå et 8-timers færdselsrelateret førstehjælpskursus. Før ansøgningen om kørekortet kan godkendes af borgerservice, skal du kunne dokumentere din deltagelse i forløbet via dit førstehjælpsbevis, der bliver udstedt få øjeblikke efter instruktøren, afslutter kurset.

bottom of page