top of page

BAB - Kurser

BAB 1 (Introduktion til offentlig servicetrafik)

Kursisten har et kendskab tul lovgrundlaget for kommuners og trafikselskabers virkeinden for offentlig servicetrafik, samt viden om regelsættet for offentlig servicetrafik, dvs.trafikstyring, ordninger og servicekrav for befordring af borgere af forskellige behov.Kursisten kender til kravene om uddannelsen og kan handle som chauffør inden for denoffentlige servicetrafik.

BAB 2 (Befordring af sygdoms- og aldersvækkende passagerer)

Deltageren kan med sin viden om forskellige sygdomme og aldringssvækkelse, underhensyn til passagerernes særlige handicap og fokus på egne arbejdsstillinger, håndterepassagerer på en måde, som tager hensyn til deres specielle fysiske og psykiske situation.På baggrund af sin viden om særlige passagerens behov for supplerende ilt, kanchaufføren befordre denne gruppe passagerer sikkert og professionelt.

 

Endelig kan deltageren reagere hensigtsmæssigt i tilfælde af færdselsuheld/ulykke ellersygdom, foretage alarmering og evt. anvende almindeligt forekommendebrandslukningsmateriel samt foretage evakuering fra køretøj.

Tilmeldingskalender - Tilmeld dig her

bottom of page