top of page

BAB - Kurser

BAB 4 (Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik)

Deltageren kan, på grundlag af sin viden om lovgrundlaget for trafikselskabers ogkommuners virke inden for offentlig servicetrafik, regelsættet om offentlig servicetrafik,servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere med forskellige behov samt kendskab til krav om egen uddannelse, agere korrekt som chauffør inden for denoffentlige servicetrafik.

 

Deltageren kan med sin viden om førstehjælp ved forskellige sygdomme ogaldringssvækkelse, under hensyn til passagerernes særlige handicap og fokus på egnearbejdsstillinger, håndtere passagerer på en måde, som tager hensyn til deres speciellefysiske og psykiske situation.

 

Deltageren har lært at føre køretøjet defensivt og økonomisk.Endvidere kan chaufføren, på baggrund af sin kundeforståelse og viden omkommunikation og ergonomi, assistere passagererne korrekt.

Tilmeldingskalender - Tilmeld dig her

bottom of page