top of page

Taxa

Taxa - Flexkurser

Personbefordring i mindre køretøjer omfatter personbefordring i køretøjer, der
er indrettet til befordring af indtil 9 personer, føreren medregnet, og i mindre
busser med plads til op til 16 passagerer. Busserne kan være nedstolede til
anvendelse som befordring af kørestolsbrugere.

Inden for jobområdet beskæftiges chauffører, selvstændige vognmænd,
administrative medarbejdere og mellemledere, der f.eks. varetager opgaver som drifts- og kørselsledere.

Chaufførernes opgaver består i at befordre passagerne sikkert frem til
bestemmelsesstedet under hensyntagen til de særlige udfordringer, de enkelte
passagerer måtte have.

Personbefordringen kan defineres i følgende to kategorier:

 

  • Erhvervsmæssig persontransport

  • kke erhvervsmæssig persontransport, f.eks. med en institutions egne køretøjer.

 

I lovgivningen skelnes mellem følgende tre typer af erhvervsmæssig
persontransport:

  • Kørsel for en offentlig myndighed, som myndigheden udfører i medfør af lov, herunder;

  1. Sygetransport

  2. Offentlig servicetrafik/flextrafik

  3. Taxikørsel

  4. Limousinekørsel

Minivan

Tilmeldingskalender - Tilmeld dig her

bottom of page